|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

zákony, Vyhlášky a nařízení

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Místní vyhlášky a nařízení

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Kyselka -OZV č. 2/2016

17.12.2016

Požární řád obce Kyselka - OZV č.1/2016

17.12.2016

Obecně závazná vyhláška o nakládání s odpadem č. 1/2015

 24.1.2015

Ceník svozu směsného komunálního odpadu - platný od 1.1.2018 - příloha k OZV 1/2015

1.1.2018

Směrnice č. 1/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

8.1.2018

Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu obce

 14.1.2015
Vydání nového územního plánu Kyselka - rok 2014 1.10.2014
Pravidla pro prodej pozemku  2.4.2012
Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka o místních poplatcích č. 1 /2011 22.10.2011
Obecně závazná vyhláška Obce Kyselka č.1/2004 k zajištění a ochraně veřejného pořádku v obci 1.2.2004
Hřbitovní řád  

 

Poplatky za držení psa

Poplatek za psa u rodinného domu: 100,- Kč, za dalšího psa 150,- Kč, důchodci: max. 200,- Kč

Poplatek za psa v panelovém domě: 850,- Kč, za dalšího psa 1.000,- Kč,důchodci: max. 200,- Kč