|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

zákony, Vyhlášky a nařízení

Místní vyhlášky a nařízení

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška obce Kyselka č. 2/2021 O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU

31. 5. 2021

.... Formuláře k poplatku z pobytu: Ohlášení vzniku/zániku poplatkové povinnosti, Poplatek z pobytu

 

Obecně závazná vyhláška obce Kyselka č. 3/2020 o místních poplatcích (příloha č.1, příloha č. 2)

1. 1. 2021

Obecně závazná vyhláška obce Kyselka č. 2/2020, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

1. 6. 2020

OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kyselka

1. 1. 2020

Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Kyselka -OZV č. 2/2016

17.12.2016

Požární řád obce Kyselka - OZV č.1/2016

17.12.2016

Ceník svozu směsného komunálního odpadu - platný od 1.1.2018

1.1.2018

Směrnice č. 1/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

8.1.2018

Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu obce

 14.1.2015
Řád veřejného pohřebiště 1. 7. 2019

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Pro další vyhledávání můžete použít tento odkaz:

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg

LogoKV[1].jpgLogo_KV4.jpg

Karlovarský kraj podpořil projekty:

Pořízení CAS - Kyselka - Cisternová automobilová stříkačka

Věcné vybavení JSDH Kyselka

ZŠ Kyselka - výměna oken

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji "Cyklestazka Ohře"

skupinacez_227x186_cztransp.png

Děkujeme Skupině ČEZ jako partnerovi rozsvěcení vánočního stromu 5. 12. 2020

 

Obecní kino