|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Kyselka > Tiskové zprávy > KONKURZ na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ Kyselka

KONKURZ na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ KyselkaDatum konání:
25.3.2019

skola3- 1.jpg

Starosta obce vyhlašuje v souladu s ustanoveními § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

k o n k u r z

na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky

Termín podání přihlášek: 29. dubna 2019 včetně

Základní školy a mateřské školy Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvkové organizace,

se sídlem Radošov 75, 362 72 Kyselka, IČ: 75006529,

 jejímž zřizovatelem je obec Kyselka, se sídlem Radošov 118, 362 72 Kyselka.

 

 

Nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky je 1. srpna 2019.

 

Předpoklady:

 • plná způsobilost k právním úkonům,
 • odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou má uchazeč vykonávat danou zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 563/2004 Sb.“)
 • bezúhonnost,
 • zdravotní způsobilost,
 • prokázání znalosti českého jazyka v případě, že uchazeč získal příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou zákonem č. 563/2004 Sb. v jiném vyučovacím jazyce než českém,
 • praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb.

Požadavky:

 • znalost školských předpisů a problematiky řízení daného druhu školy,
 • organizační a řídící schopnosti.

 

K podepsané přihlášce přiložte:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, vysokoškolský diplom včetně vysvědčení o státní zkoušce nebo dodatku k diplomu, případně úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném ukončení studia dokládající získání odborné kvalifikace pro daný druh školy,
 • kopie dokladů o dalším vzdělávání,
 • doklad prokazující znalost českého jazyka dle zákona č. 563/2004 Sb., v případě získání odborné kvalifikace v jiném jazyce než v jazyce českém,
 • doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem, ze kterého je patrný druh práce a přesné časové vymezení,
 • životopis (psaný vlastní rukou),

 

 

 • návrh koncepce dalšího rozvoje Základní školy a mateřské školy Kyselka, okres Karlovy Vary, příspěvkové organizace s ohledem na demografické a ekonomické podmínky a s akcentem na kvalitu poskytovaného vzdělávání (personální, materiální zabezpečení); maximální rozsah 5 stran formátu A4,
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu činnosti ředitele (ne  starší 2 měsíců),
 • souhlas s využitím osobních údajů pro potřeby konkurzního řízení.Termín podání přihlášek: 29. dubna 2019 včetně (nejedná se o datum podání k poštovní přepravě; přihláška doručená po termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání)

 

Přihlášky zasílejte na adresu: Obecní úřad Kyselka, Radošov 118, 362 72 Kyselka (obálku označte „KONKURZ - NEOTEVÍRAT“)

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

 

V Kyselce dne 25. března 2019                                          Aleš Labík, starosta obce


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů