|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání volebVyvěšeno: 27. 12. 2022
Sejmuto: 27. 1. 2023

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB

pro volbu prezidenta České republiky

konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023;

případné II. kolo ve dnech 27. a 28. ledna 2023

Na základě ustanovení § 14 odst. 1 písm. c) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů,

OZNAMUJE:

  1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:

                    v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin

                    v sobotu 14. ledna 2023 od 08:00 do 14:00 hodin

  1. V případě, že žádný z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný ke zvolení podle § 54 zákona, proběhne II. kolo voleb:

                   v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin

                   v sobotu 28. ledna 2023 od 08:00 do 14:00 hodin

  1. Místem konání voleb je obřadní síň v budově obecního úřadu na adrese Radošov čp. 118.
  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  3. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.
  4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
  5. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Kyselka a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 12. 01. 2023 11:12

Projekt:

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselkalogo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

Logo KK_2021_2.jpgKarlovarský kraj podpořil projekty:

Podpora obnovy a využití kulturních památek

Kostel sv. Václava  Radošov - Obnova krovu lodi – III. etapa


  Podpora aktivit v cestovním ruchu v KK KK

"Naučná stezka Kyselka - Radošov"


Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kyselka


Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v KK

"Umístění stavby Cyklostezka Ohře - Kyselka - 2021 - část Radošov - Ostrov"


Podpora źemně plánovací činnosti obcí KK

"Územní studie Kyselka - rekreační zóna u Radošovského mostu"


Program obnovy venkova "Vodovodní přípojka do volnočasového areálu"

____________

Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg