|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Dotace z rozpočtu obce

Dotace z rozpočtu obce

Obec Kyselka může v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízeních), ve znění pozdějších předpisů, a § 10 zákona č.  50/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, ze svého rozpočtu poskytovat dotace jako podporu jiným subjektům.

Může se jednat o podporu právnických či fyzických osob provádějících veřejně prospěšné činnosti, dále o dary a příspěvky na sociální nebo jiné humanitární účely.

Oblasti poskytování dotace tato pravidla vymezují zejména následovně:

  1. podpora sportu a kultury - celoroční pravidelná činnost a jednorázové akce
  2. volnočasové aktivity občanů a akce pořádané na podporu výchovy dětí a mládeže
  3. veřejně prospěšné aktivity
  4. sociální podpora

Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu obce Kyselka

Žádost o poskytnutí dotace

Vyúčtování dotace

 

Program na poskytování návratných finančních výpomocí na podporu výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech

Obec Kyselka vyhlašuje v oblasti ochrany životního prostředí program pro poskytování bezúročných návratných finančních výpomocí na pořízení moderního zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu životního prostředí v rámci specifického cíle 2.1.

Celý dokument ke stažení

ŽÁDOST o návratnou finanční výpomoc

Návrh Veřejnoprávní Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Formulář pro vyúčtování

kotlik pujcky- 2.jpg