|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Fulltextové vyhledávání

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Kyselka > Odpadové hospodářství v obci

Odpadové hospodářství

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kyselka včetně nakládání se stavebním odpadem je řešen 
 

SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ

Komunální odpad se třídí na:

odpad- 1.jpg

 • Biologický odpad
 • Papír
 • Plasty včetně PET lahví
 • Sklo
 • Kovy
 • Nebezpečné komunální odpady
 • Objemný odpad
 • Směsný komunální odpad

Biologický odpad

Biologicky rozložitelný odpad JE jakýkoli odpad, aerobně nebo anaerobně beze zbytku rozložitelný, například: tráva, listí, piliny, zbytky rostlin, zemina z květináče, odpad z řezu keřů i stromů, zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce, skořápky z vajec, jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté).

Biologicky rozložitelný odpad NENÍ: tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

Obec Kyselka zajišťuje stálé rozmístění nádob na BIO-odpady zdarma. Na mapce jsou zobrazena umístění nádob:

 

 

Občané si mohou nádoby individuelně objednat pro vlastní potřebu za zvýhodněných podmínek. Inormace budou podány v kanceláři starosty obce.

Separovaný odpad

 • Papír
 • Plasty včetně PET lahví
 • Sklo
 • Kovy

Objemný odpad

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce i elektronické úřední desce obecního úřadu.

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeckyselka.cz

Registrujte se zde

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg

LogoKV[1].jpgLogo_KV4.jpg

Karlovarský kraj podpořil projekty:

Pořízení CAS - Kyselka - Cisternová automobilová stříkačka

Věcné vybavení JSDH Kyselka

ZŠ Kyselka - výměna oken

Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Karlovarském kraji "Cyklestazka Ohře"

skupinacez_227x186_cztransp.png

Děkujeme Skupině ČEZ jako partnerovi rozsvěcení vánočního stromu 5. 12. 2020

 

Obecní kino