|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Kyselka > Aktuality > II. KOLO VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

II. KOLO VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČRDatum konání:
30.9.2022
Datum ukončení:
1.10.2022

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLE

II. KOLO VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

KONANÉ VE DNECH 30. ZÁŘÍ A 1. ŘÍJNA 2022

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

OZNAMUJE:

  1. II. KOLO VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR se uskuteční

v pátek 30. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu 1. října 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

  1. Místem konání voleb je obřadní síň v budově obecního úřadu na adrese Radošov čp. 118.
  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  3. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání

totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi.

  1. Voliči obdrží hlasovací lístky v den konání voleb hlasovací lístky ve volební místnosti.
  2. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Kyselka a ve

dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.

 


Projekt:

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselkalogo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

Logo KK_2021_2.jpgKarlovarský kraj podpořil projekty:

Podpora obnovy a využití kulturních památek

Kostel sv. Václava  Radošov - Obnova krovu lodi – III. etapa


  Podpora aktivit v cestovním ruchu v KK KK

"Naučná stezka Kyselka - Radošov"


Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kyselka


Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v KK

"Umístění stavby Cyklostezka Ohře - Kyselka - 2021 - část Radošov - Ostrov"


Podpora územně plánovací činnosti obcí KK

"Územní studie Kyselka - rekreační zóna u Radošovského mostu"


Program obnovy venkova "Vodovodní přípojka do volnočasového areálu"

____________

Prevence proti suchu

"Arboristické ošetření stromů v roce 2020"

____________

Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg