|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

zákony, Vyhlášky a nařízení

Místní vyhlášky a nařízení

Název vyhlášky Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

1. 1. 2023

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Návod: Informace o změnách způsobu úhrady za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Formulář: Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládádní komunálního odpadu z nemovité věci

Formulář: Plná moc

1. 1. 2022

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

1. 1. 2022
   

Obecně závazná vyhláška obce Kyselka č. 2/2021 O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU

31. 5. 2021

.... Formuláře k poplatku z pobytu: Ohlášení vzniku/zániku poplatkové povinnosti, Poplatek z pobytu

 

Obecně závazná vyhláška obce Kyselka č. 3/2020 o místních poplatcích (příloha č.1, příloha č. 2)

1. 1. 2021

Obecně závazná vyhláška obce Kyselka č. 2/2020, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

1. 6. 2020
   

Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Kyselka -OZV č. 2/2016

17.12.2016

Požární řád obce Kyselka - OZV č.1/2016

17.12.2016

Směrnice č. 1/2018 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

8.1.2018

Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu obce

 14.1.2015
Řád veřejného pohřebiště 1. 7. 2019
Obecně závazná vyhlášku obce Kyselka č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kyselka -UKONČENA PLATNOST K 31. 12. 2021 1. 1. 2020

 

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Pro další vyhledávání můžete použít tento odkaz:

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv