|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

zákony, Vyhlášky a nařízení

Místní vyhlášky a nařízení

Název vyhlášky Účinnost

5/2023 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

(příloha č.1, příloha č. 2)

1.1.2024  
4/2023 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu 1.1.2024  
.... Formuláře k poplatku z pobytu: Ohlášení vzniku/zániku poplatkové povinnosti, Poplatek z pobytu  
3/2023 - Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů 1.1.2024  
2/2023 - Obecně závazná vyhláška o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1.1.2024  

1/2023 - Obecně závazná vyhláška obce Kyselka o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

1.1.2024

Návod: Informace o způsobu úhrady za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Formulář: Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládádní komunálního odpadu z nemovité věci

Formulář: Plná moc
 

2/2020 - Obecně závazná vyhláška obce Kyselka, kterou se reguluje používání zábavní pyrotechniky

1. 6. 2020

2/2016 - Obecně závazná vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Kyselka

17.12.2016

1/2016 - Požární řád obce Kyselka

17.12.2016
Pravidla pro poskytování dotace z rozpočtu obce  14.1.2015
Řád veřejného pohřebiště 1. 7. 2019
   

ARCHIV

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci UKONČENA PLATNOST K 31.12.2023

1. 1. 2023

Obecně závazná vyhláška obce č. 4/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci UKONČENA PLATNOST K 31.12.2023 

1. 1. 2022

Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství UKONČENA PLATNOST K 31.12.2023

1. 1. 2022

Obecně závazná vyhláška obce Kyselka č. 2/2021 O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU

31. 5. 2021

Obecně závazná vyhláška obce Kyselka č. 3/2020 o místních poplatcíchUKONČENA PLATNOST K 31.12.2023

1. 1. 2021
Obecně závazná vyhlášku obce Kyselka č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Kyselka -UKONČENA PLATNOST K 31. 12. 2021 1. 1. 2020

Směrnice č. 1/2023,k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

15. 3. 2023

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Pro další vyhledávání můžete použít tento odkaz:

Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv

Projekt:

Zateplení víceúčelového objektu Radošov 178 (003)_1.jpg

Mateřská škola Kyselka - instalace VZT (002)_1.jpg

Obrázek na soc. sítě[1].png

Plakat_1.jpg

tvojzemi qiosk (1).jpg

Logo KK_2021_2.jpg

Karlovarský kraj podpořil projekty:

 "Obnova travnatých ploch veřejného prostranství v obci Kyselka"

"Věcné vybavení pro hasiče JSDH Kyselka"

"Pořízení Užitkového térenního vozu  pro JSDH Kyselka"

 

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselka

 

logo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

 


 Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg