|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povodňový plán

Povodňový plán

Povodňová komise obce Kyselka

Předseda: Aleš Labík Tel. +420 353 941 289 nebo 725  051  065

Členové: Mgr. Vladimír Zicha, Lenka Lasáková, Dagmar Jahićová, Ing. Blanka Kilhofová

Správce vodního toku: Povodí Ohře s.p. K. Vary Tel. 353 226 501, ředitel: 353 222 902

Hydrometeorologická stanice: Tel. 377 237 500

Hlásná a předpovědní služba - ČESKÝ HYDROMETEOROLOICKÝ ÚSTAV

Povodňový plán ORP Karlovy Vary

(odkaz na stránku Karlovarského kraje)

Okresní povodňová komise: Magistrát města K. Vary Tel. 353 118 111, 353 118 735, 353 118 730

Další důležitá spojení

Policie Tel. 158

Hasiči Tel. 150

Hlášení havárií a poruch na veřejných vodovodech a kanalizacích: Tel.: +420 359 010 420

Hlášení poruch ČEZ: +420 840 850 860

Hlášení poruch plynu: +420 1239 (platí pro celém území České republiky)

Stálá služba policie ČR OSTROV Tel. +420 974  366  911 FAX +420 353  844  272

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeckyselka.cz

Registrujte se zde

Projekt:

Zateplení víceúčelového objektu Radošov 178 (003)_1.jpg

Mateřská škola Kyselka - instalace VZT (002)_1.jpg

Obrázek na soc. sítě[1].png

Plakat_1.jpg

tvojzemi qiosk (1).jpg

Logo KK_2021_2.jpg

Karlovarský kraj podpořil projekty:

 "Obnova travnatých ploch veřejného prostranství v obci Kyselka"

"Věcné vybavení pro hasiče JSDH Kyselka"

"Pořízení Užitkového térenního vozu  pro JSDH Kyselka"

 

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselka

 

logo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

 


 Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg