|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povodňový plán

Povodňový plán

Povodňová komise obce Kyselka

Předseda: Aleš Labík Tel. +420 353 941 289 nebo 725  051  065

Členové: Mgr. Vladimír Zicha, Lenka Lasáková, Dagmar Jahićová, Ing. Blanka Kilhofová

Správce vodního toku: Povodí Ohře s.p. K. Vary Tel. 353 226 501, ředitel: 353 222 902

Hydrometeorologická stanice: Tel. 377 237 500

Hlásná a předpovědní služba - ČESKÝ HYDROMETEOROLOICKÝ ÚSTAV

Povodňový plán ORP Karlovy Vary

(odkaz na stránku Karlovarského kraje)

Okresní povodňová komise: Magistrát města K. Vary Tel. 353 118 111, 353 118 735, 353 118 730

Další důležitá spojení

Policie Tel. 158

Hasiči Tel. 150

Hlášení havárií a poruch na veřejných vodovodech a kanalizacích: Tel.: +420 359 010 420

Hlášení poruch ČEZ: +420 840 850 860

Hlášení poruch plynu: +420 1239 (platí pro celém území České republiky)

Stálá služba policie ČR OSTROV Tel. +420 974  366  911 FAX +420 353  844  272

 

 

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeckyselka.cz

Registrujte se zde

Projekt:

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselkalogo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

Logo KK_2021_2.jpgKarlovarský kraj podpořil projekty:

Podpora obnovy a využití kulturních památek

Kostel sv. Václava  Radošov - Obnova krovu lodi – III. etapa


  Podpora aktivit v cestovním ruchu v KK KK

"Naučná stezka Kyselka - Radošov"


Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kyselka


Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v KK

"Umístění stavby Cyklostezka Ohře - Kyselka - 2021 - část Radošov - Ostrov"


Podpora územně plánovací činnosti obcí KK

"Územní studie Kyselka - rekreační zóna u Radošovského mostu"


Program obnovy venkova "Vodovodní přípojka do volnočasového areálu"

____________

Prevence proti suchu

"Arboristické ošetření stromů v roce 2020"

____________

Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg