|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Kyselka > Hasiči Kyselka > Historie

Historie

        Sb3-9.jpg  Sb4-4.jpg  Hasiči Kyselka - historické foto

Sbor dobrovolných hasičů obce Kyselka byl znovu obnoven po dlouhých 12 letech nečinnosti . Místní sbor znovu přivedl k životu pan Luboš Cupal v roce 2000. Při jeho založení mu pomáhali Michal Formánek , Tomáš Bláha, Lukáš Jaroš, Luděk Jurečka, jeho bratr Dušan, dále Jiří Hirschau, Petr Polášek a Jaroslav Šajtoš.

V začátcích SDH bylo zapotřebí zprovoznit zásahový vůz AVIA 30 a pro zásahy nezbytně potřebné čerpadlo PPS12. Po těchto nutných opatřeních bylo nutné provést zdravotní prohlídky členů a následně je poslat na HZS Karlovarského kraje pro jejich kvalifikované proškolení na funkce : velitele jednotky, velitele družstva a na strojníky. Po absolvování těchto školení byla jednotka připravena a na HZS Karlovarského kraje nahlášena k případné pomoci .

Postupem času k našemu sboru přibývají další nový členové a členky. Protože jsme zařazeni v kategorii JPO V, pro zásahy jen v katastru obce, jsou naše výjezdy takřka nulové. Bylo nutné zabezpečit akce schopnost jednotky pro případné události. Proto bylo vytvořeno soutěžní družstvo. Nasazení a zdravý bojovný duch dokázat ostatním sborům našeho kraje, že "hasičinu" umíme nás postavil do role černého koně na všech soutěžích, kterých jsme se zúčastnili. 

Naše největší a nejlepší umístění na těchto kláních bylo v roce 2001, kdy jsme obsadili 2. místo o pohár Božího Daru, 2. místo na Okresním kole soutěže, 3. místo v Teplé a 3. místo ve Velichově. V roce 2002 jsme se umístili na 2. místě v Teplé a na 2. místě ve Velichově. V roce 2002 náš sbor založil také družstvo žen. Ty se zúčastnily dvou soutěží, na kterých obsadily poslední pozice, ale spíše než o umístění šlo o to, aby si naše ženy vyzkoušely sportovní napětí a vystupování před lidmi, aby mohly letos soutěžit s větším klidem a rozvahou. 

Jako správný Sbor dobrovolných hasičů i my pořádáme sportovní i kulturní akce v naší obci i pro širokou veřejnost. Např. Stavění máje spojené s pálením čarodějnic, Velikonoční zábavu, Kácení máje, Dětský den, Taneční zábavu a Mikulášskou besídku.

 Sbor dobrovolných hasičů je financován z rozpočtu obce Kyselka, dále se nám podařilo zajistit sponzory na naše sportovní i kulturní akce, jsou to: Hospůdka za lávkou= Petrilákovi, restaurace a hotel Na špici = Ztratilovi, KMV a.s. a další. Za velké pomoci místního podniku KMV a.s., závod Mattoni Kyselka se nám podařilo uspořádat hasičskou soutěž s netradičními disciplínami o Putovní pohár Heinricha Mattoniho. 

Sb2-9.jpg

V roce 2002 jsme se zúčastnili 11. soutěží. Loňský rok byl pro nás další zkouškou v její další činnosti. Jelikož pár našich členů odešlo ze soutěžního družstva, bylo nutno jejich absenci nahradit novými členy. Což se projevilo i na naší úspěšnosti i pohárech. Na naší obranu nutno podotknout, že jsme ani jednou neskončili poslední. Přivezli jsme si dva poháry za místo a to z Teplé a z Velichova. Další pro nás velký úspěch bylo 8 místo ze 33 družstev v Nejdku. Ostatní umístění v soutěžích se pohybovalo uprostřed startovacích listin, i na námi pořádané soutěži jsme se umístili uprostřed a to na pátém místě. Každý sbor, který soutěž někdy pořádal se mnou bude souhlasit, že nejdůležitější je, když jsou po soutěži všichni spokojeni a potvrdí účast i na další rok. To se nám podařilo a jsme na to patřičně hrdí.

     pohary_01.jpg  pohary_07.jpg

pohary_04.jpg  pohary_05.jpg  pohary_04.jpg  pohary_08.jpg

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeckyselka.cz

Registrujte se zde

Projekt:

Zateplení víceúčelového objektu Radošov 178 (003)_1.jpg

Mateřská škola Kyselka - instalace VZT (002)_1.jpg

Obrázek na soc. sítě[1].png

Plakat_1.jpg

tvojzemi qiosk (1).jpg

Logo KK_2021_2.jpg

Karlovarský kraj podpořil projekty:

 "Obnova travnatých ploch veřejného prostranství v obci Kyselka"

"Věcné vybavení pro hasiče JSDH Kyselka"

"Pořízení Užitkového térenního vozu  pro JSDH Kyselka"

 

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselka

 

logo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

 


 Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg