|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Kyselka > Tiskové zprávy > Anketa pro občany obce Kyselka

Anketa pro občany obce KyselkaDatum konání:
2.10.2023
Datum ukončení:
18.10.2023

ANKETA - občané obce Kyselka

Účel ankety: Zpracování strategie rozvoje obce Kyseimages.pnglka

Vážení občané,

dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění ankety, která vyhodnotí názor občanů
na kvalitu života v obci Kyselka. Výstupy této ankety budou významnými podklady
pro připravovanou Strategii rozvoje obce Kyselka. Byli bychom velice rádi, pokud si najdete čas pro vyplnění této ankety, čímž přispějete k nalezení a specifikaci vhodných opatření
pro další rozvoj obce. Existence strategického plánu rozvoje obce je velmi důležitá také z pohledu možností čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU a Karlovarského kraje.

Na položené otázky odpovězte zaškrtnutím odpovědi, která nejvíce respektuje Váš názor, popřípadě doplňte vlastní komentář. Anketa je anonymní – získaná data budou hromadně zpracována statistickými metodami bez sledování Vaší identity.

Vyplněnou anketu v tištěné podobě odevzdejte nejpozději do 18.10.2023 na Obecním úřadě Kyselka (nebude-li dohodnuto vyzvednutí zástupcem obce). Anketu je také možné zaslat poštou na adresu OÚ Kyselka, Radošov 118, 362 72 Kyselka. Anketu je možné rovněž vyplnit v online verzi, najdete ji na internetových stránkách obce www.obeckyselka.cz. O průběhu ankety a jejích výsledcích budete průběžné informováni na internetu, na vývěsce obce
i na prvním veřejném projednání výstupů strategického plánu.

Děkujeme Vám za spolupráci.

Aleš Labík

starosta obce

ANKETA

 


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeckyselka.cz

Registrujte se zde

Projekt:

Zateplení víceúčelového objektu Radošov 178 (003)_1.jpg

Mateřská škola Kyselka - instalace VZT (002)_1.jpg

Obrázek na soc. sítě[1].png

Plakat_1.jpg

tvojzemi qiosk (1).jpg

Logo KK_2021_2.jpg

Karlovarský kraj podpořil projekty:

 "Obnova travnatých ploch veřejného prostranství v obci Kyselka"

"Věcné vybavení pro hasiče JSDH Kyselka"

"Pořízení Užitkového térenního vozu  pro JSDH Kyselka"

 

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselka

 

logo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

 


 Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg