|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Kyselka > Tiskové zprávy > Zvýšení bezpečnosti chodců podél III/221 27

Zvýšení bezpečnosti chodců podél III/221 27Datum konání:
1.12.2022

chodnik_publ.jpg

Název projektu: Zvýšení bezpečnosti chodců podél III/221 27

Příjemce: Obec Kyselka

Stav projektu: Projekt ve fyzické realizaci

Termín realizace: 11.11.2021 – 30.5.2023

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0017050

Stručný popis projektu:

V rámci projektu bude vybudován nový chodník v souběhu s vozovkou III/221 27, který naváže na již zrealizovaný chodník v místní části Radošov a propojí tuto část obce s autobusovou zastávkou u základní a mateřské školy v Kyselce. V rámci projektu bude stavebně upraveno také nástupiště autobusové zastávky u ZŠ a dále vystavěna parkovací stání v prostoru vedle autobusové zastávky u školy. Realizace projektu přispěje k bezpečné a ekologicky šetrnější formě přepravy osob do zaměstnání, za službami či do škol. Díky realizaci projektu dojde k vytvoření bezpečného a fyzicky odděleného prostoru pro pohyb pěších v souběhu vozovkou krajské silnice.

Hlavním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Kyselka.

Dílčími cíli projektu je dále:

- zajištění bezpečnosti a bezbariérovosti dopravy v obci se zaměřením na udržitelné formy dopravy

- bezpečné oddělení pěších od motorované dopravy

- zpřístupnění pěších komunikací a objektů na trase osobám se sníženou schopností pohybu a orientace

- bezpečné propojení autobusových zastávek veřejné hromadné dopravy

- vytvoření nabídky rychlého a bezpečného propojení cílů pro chodce (zaměstnání, základní a mateřská škola, zastávky)

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeckyselka.cz

Registrujte se zde

Projekt:

Zateplení víceúčelového objektu Radošov 178 (003)_1.jpg

Mateřská škola Kyselka - instalace VZT (002)_1.jpg

Obrázek na soc. sítě[1].png

Plakat_1.jpg

tvojzemi qiosk (1).jpg

Logo KK_2021_2.jpg

Karlovarský kraj podpořil projekty:

 "Obnova travnatých ploch veřejného prostranství v obci Kyselka"

"Věcné vybavení pro hasiče JSDH Kyselka"

"Pořízení Užitkového térenního vozu  pro JSDH Kyselka"

 

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselka

 

logo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

 


 Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg