|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Stavební úřad > Popis úřadu

Popis úřadu

Stavební úřad Obecního úřadu v Kyselce je zřízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro obce Kyselka, Šemnice, Velichov, Vojkovice.

Adresa:

Stavební úřad
Obecní úřad Kyselka
Kyselka, část Radošov 118
362 72 Kyselka

Odpovědný pracovník: Božena Míšková

telefon: 353 223 160
e-mail: stavebni@obeckyselka.cz

Výkon státní správy na úseku stavebního řádu dle stavebního zákona: územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací, povolení informačních, reklamních a propagačních zařízení, rozhodnutí o povolení změn staveb před dokončením, rozhodnutí o změně v užívání staveb nebo jejich částí, povolení k odstranění staveb a povolení pro terénní úpravy, stanoviska ke stavebním záměrům a k oddělovacím geometrickým plánům, státní stavební dohled. Územní plán Kyselka.

Agenda úřadu na webových stránkách Státní správy

Legislativa, formuláře

Ministerstvo pro místní rozvoj - PRÁVO A LEGISLATIVA

Ministerstvo pro místní rozvoj - předpisy a formuláře

Portál veřejné správy ČR

Veřejný dálkový přístup k datům registru územní identifikace, adres a nemovitostí

Nahlížení do katastru nemovitostí

Ústav územního rozvoje

 

Projekt:

Zateplení víceúčelového objektu Radošov 178 (003)_1.jpg

Mateřská škola Kyselka - instalace VZT (002)_1.jpg

Obrázek na soc. sítě[1].png

Plakat_1.jpg

tvojzemi qiosk (1).jpg

Logo KK_2021_2.jpg

Karlovarský kraj podpořil projekty:

 "Obnova travnatých ploch veřejného prostranství v obci Kyselka"

"Věcné vybavení pro hasiče JSDH Kyselka"

"Pořízení Užitkového térenního vozu  pro JSDH Kyselka"

 

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselka

 

logo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

 


 Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg