|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Kyselka > Kronika

Kronika

Díky jedinečnému projektu „Bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů“  si můžete prohlédnout digitalizované kroniky naší obce i okolí. Státní oblastní archiv v Plzni a Generální ředitelství státních bavorských archivů v Mnichově realizují tento společný přeshraniční projekt, který umožní v minulosti násilně roztržené archivní fondy znovu spojit do jednoho virtuálního celku. Dochází k tomu pomocí rozsáhlé digitalizace, resp. pomocí digitálních médií (společná webová prezentace a virtuální rekonstrukce na internetu).

Kroniky jsou k dispozici na webovém portálu „Porta fontium“   - Kroniky Kyselky

Nejstarší digitalizované údaje pocházejí z doby 1850 až 1900 v Knize historie obcí Bochov, Kyselka, Andělská Hora, Radošov, Kozlov, Teleč, Žalmanov a Olšová Vrata.

Od roku 1959 prováděl zápisy do obecní kroniky Josef Pelant, který se narodil v Mladé Boleslavi, vystudoval práva na české univerzitě v Prazepelant_kronikar1.jpg. V Kyselce žil od roku 1953.

 

 

 

 

Od roku 1969 až 2002 se zápisů do kroniky ujal pan Jaroslav Vávra.

Narodil se 28. 5. 1928 jako syn pekaře v Kopidlně u Jičína. Své dětství trávil vavra_kronikar 2.jpgv Rožďalovicích ve východních Čechách, kde jeho rodiče měli pekařství. Po ukončení pěti třídní Obecné školy v Rožďalovicích studoval na osmiletém gymnáziu v Jičíně, kde maturoval v roce 1948. Učitelství vystudoval na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu dostal na výběr umístěnku na Ostravsko nebo  Karlovarsko a rozhodl se pro Karlovarsko. Vybral si Stráž nad Ohří, kde byl 8 let ředitelem Základní školy. V roce 1958 dostal nabídku pracovat jako ředitel Dětského domova ve Velichově a nabídku přijal. Pracoval tam 4 roky. Dále jeho cesta vedla výš proti proudu řeky Ohře do Kyselky. Zde působil 1962 – 1970 jako učitel, 1971 – 1972 byl zástupcem ředitele školy a od roku 1972 do důchodu 1988 ředitelem školy v Kyselce. Pak zde ještě pracoval jako učitel 4 roky jako důchodce.
Ve veřejném životě byl i místopředsedou místního národního výboru. Od roku 1968 nebyl kronikář obce, za což byl stále „peskován“ předseda školské a kulturní komise MNV MUDr. Jan Javůrek, primář dorostové léčebny u nás v Kyselce. Obrátil se na pana Vávru, který měl zkušenosti ze psaní kronik na školách, kde působil. Společně prý dopíší obecní kroniku za posledních asi šesti let. MUDr. Jan Javůrek se však odstěhoval do Prahy a tak psaní obecní kroniky zůstalo na panu Vávrovi. Jemu se to stalo nakonec koníčkem a historii obce miloval. Hodnotil popsaný život změn našeho politického i veřejného života v letech 1989 i obsah kronik posledních let, které již bohužel nejsou psány rukou, ale pro větší obsah na psacím stroji a později na počítači a odborně vázány. Pan Vávra Jaroslav zemřel 7.2.2006.

Od této doby je uschováno několik podkladů pro případné pokračování v kronice, avšak zatím se nepodařilo materiál zpracovat do odpovídající podoby. Kronikář není povolání, ale spíše poslání a je velmi obtížné najít toho pravého nadšence.

Velkým přínosem pro zachování bohaté fotodokumentace a cenných informací byla práce paní Boženy Míškové, která dlouhé roky zpracovávala webové stránky obce a pravidelně je aktualizovala. Ve své době tyto stránky získaly významné ocenění "Zlatý erb".

 

Projekt:

Zateplení víceúčelového objektu Radošov 178 (003)_1.jpg

Mateřská škola Kyselka - instalace VZT (002)_1.jpg

Obrázek na soc. sítě[1].png

Plakat_1.jpg

tvojzemi qiosk (1).jpg

Logo KK_2021_2.jpg

Karlovarský kraj podpořil projekty:

 "Obnova travnatých ploch veřejného prostranství v obci Kyselka"

"Věcné vybavení pro hasiče JSDH Kyselka"

"Pořízení Užitkového térenního vozu  pro JSDH Kyselka"

 

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselka

 

logo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

 


 Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg