|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Kyselka > Odpadové hospodářství v obci

Odpadové hospodářství

Od 1. 1. 2022 dochází ke změně systému úhrad za svoz komunálního odpadu (veškeré změny jsou dány zákonem a upraveny nově vydanými obecně závaznými vyhláškami č. 3/2021 a 4/2021)

INFORMACE

Obecně závazná vyhláška obce č. 3_2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Obecně závazná vyhláška obce č. 4_2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci s účinností od 1.1.2022    do 15. 1. 2022

Formulář: Ohlašovací povinnost k místnímu poplatku za odkládádní komunálního odpadu z nemovité věci

Formulář: Plná moc


SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ

Komunální odpad se třídí na:

odpad- 1.jpg

 • Biologický odpad
 • Papír
 • Plasty včetně PET lahví
 • Sklo
 • Kovy
 • Nebezpečné komunální odpady
 • Objemný odpad
 • Směsný komunální odpad

Biologický odpad

Biologicky rozložitelný odpad JE jakýkoli odpad, aerobně nebo anaerobně beze zbytku rozložitelný, například: tráva, listí, piliny, zbytky rostlin, zemina z květináče, odpad z řezu keřů i stromů, zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce, skořápky z vajec, jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté).

Biologicky rozložitelný odpad NENÍ: tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady.

Obec Kyselka zajišťuje stálé rozmístění nádob na BIO-odpady zdarma. Na mapce jsou zobrazena umístění nádob:

 

 

Občané si mohou nádoby individuelně objednat pro vlastní potřebu za zvýhodněných podmínek. Inormace budou podány v kanceláři starosty obce.

Separovaný odpad

 • Papír
 • Plasty včetně PET lahví
 • Sklo
 • Kovy

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeckyselka.cz

Registrujte se zde

Projekt:

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselkalogo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

Logo KK_2021_2.jpgKarlovarský kraj podpořil projekty:

Podpora obnovy a využití kulturních památek

Kostel sv. Václava  Radošov - Obnova krovu lodi – III. etapa


  Podpora aktivit v cestovním ruchu v KK KK

"Naučná stezka Kyselka - Radošov"


Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kyselka


Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v KK

"Umístění stavby Cyklostezka Ohře - Kyselka - 2021 - část Radošov - Ostrov"


Podpora územně plánovací činnosti obcí KK

"Územní studie Kyselka - rekreační zóna u Radošovského mostu"


Program obnovy venkova "Vodovodní přípojka do volnočasového areálu"

____________

Prevence proti suchu

"Arboristické ošetření stromů v roce 2020"

____________

Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg