|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Stavební úřad > Příslušná katastrální území

Místně příslušná katastrální území

Kód stavebního úřadu: 41211

Radošov u Kyselky 

příslušná obec: Kyselka
kód obce (ZUJ): 555 347

Kyselka

příslušná obec: Kyselka
kód obce (ZUJ): 555 347

Nová Kyselka

příslušná obec: Kyselka
kód obce (ZUJ): 555 347

Šemnice

příslušná obec: Šemnice
kód obce (ZUJ): 555 614

Šemnice

Sedlečko u Karlových Var

příslušná obec: Šemnice
kód obce (ZUJ): 555 614

Šemnice

Pulovice

příslušná obec: Šemnice
kód obce (ZUJ): 555 614

Šemnice

Velichov

příslušná obec: Velichov
kód obce (ZUJ): 555 703

Velichov

Vojkovice

příslušná obec: Vojkovice
kód obce (ZUJ): 555 738

Vojkovice

Jakubov

příslušná obec: Vojkovice
kód obce (ZUJ): 555 738

Vojkovice

Projekt:

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselkalogo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

Logo KK_2021_2.jpgKarlovarský kraj podpořil projekty:

Podpora obnovy a využití kulturních památek

Kostel sv. Václava  Radošov - Obnova krovu lodi – III. etapa


  Podpora aktivit v cestovním ruchu v KK KK

"Naučná stezka Kyselka - Radošov"


Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kyselka


Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v KK

"Umístění stavby Cyklostezka Ohře - Kyselka - 2021 - část Radošov - Ostrov"


Podpora územně plánovací činnosti obcí KK

"Územní studie Kyselka - rekreační zóna u Radošovského mostu"


Program obnovy venkova "Vodovodní přípojka do volnočasového areálu"

____________

Prevence proti suchu

"Arboristické ošetření stromů v roce 2020"

____________

Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg