|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Kyselka > Aktuality > POZVÁNKA NA VEŘEJNOU KONZULTACI

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU KONZULTACIDatum konání:
16.2.2022

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU KONZULTACI o návrhu Územní studie Kyselka - Rekreační zóna u Radošovského mostu

Radošov  rekreační zóna.jpgÚřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje v souladu s § 30 stavebního zákona Územní studii Kyselka - Rekreační zóna u Radošovského mostu.
Zpracovatelem Územní studie (hlavním architektem) je MgA. Pavla Wiszczorová, autorizovaná architektka pro obor územního plánování (ČKA 3635).

 

Termín a čas veřejné konzultace: 16. února 2022 (středa) v 15 hodin, 
Místo konání veřejné konzultace: obřadní síň Obecního úřadu v Kyselce, Radošov 118, Kyselka

Písemné připomínky a náměty k návrhu územní studie je možné uplatnit do 23.2.2022.
K připomínkám a námětům uplatněným po stanovené lhůtě, nebude již možné přihlédnout.
Připomínky a náměty se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Adresa pro zasílání připomínek:
Magistrátu města Karlovy Vary, odbor úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary,
datová schránka: a89bwi8
Současně žádám o zasílání písemností také v elektronicky editovatelné podobě (WORD) na adresu: m.giertlova@mmkv.cz.

Návrh Územní studie je k dispozici dálkovým přístupem na webu pořizovatele v elektronické podobě (soubor PDF):

https://mmkv.cz/sites/default/files/dokumenty/Uzemni%20studie%20Kyselka%20-%20Rekreacni%20zona%20u%20Radosovskeho%20mostu.pdf


(www.mmkv.cz → v nabídce záložky „Magistrát“ vyberte “Územní plánování“ → vlevo v nabídce karty Územní plánování
vyberte “Pořizování územních plánů a změn územních plánů, územních studií“ → v otevřeném poli stránky vyberte “Územní
studie Kyselka - Rekreační zóna u Radošovského mostu“).


Projekt:

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselkalogo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

Logo KK_2021_2.jpgKarlovarský kraj podpořil projekty:

Podpora obnovy a využití kulturních památek

Kostel sv. Václava  Radošov - Obnova krovu lodi – III. etapa


  Podpora aktivit v cestovním ruchu v KK KK

"Naučná stezka Kyselka - Radošov"


Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kyselka


Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v KK

"Umístění stavby Cyklostezka Ohře - Kyselka - 2021 - část Radošov - Ostrov"


Podpora územně plánovací činnosti obcí KK

"Územní studie Kyselka - rekreační zóna u Radošovského mostu"


Program obnovy venkova "Vodovodní přípojka do volnočasového areálu"

____________

Prevence proti suchu

"Arboristické ošetření stromů v roce 2020"

____________

Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg