|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Kyselka > Aktuality > POZVÁNKA NA VEŘEJNOU KONZULTACI

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU KONZULTACIDatum konání:
16.2.2022

POZVÁNKA NA VEŘEJNOU KONZULTACI o návrhu Územní studie Kyselka - Rekreační zóna u Radošovského mostu

Radošov  rekreační zóna.jpgÚřad územního plánování a stavební úřad Magistrátu města Karlovy Vary (dále jen "pořizovatel"), jako úřad
územního plánování příslušný podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizuje v souladu s § 30 stavebního zákona Územní studii Kyselka - Rekreační zóna u Radošovského mostu.
Zpracovatelem Územní studie (hlavním architektem) je MgA. Pavla Wiszczorová, autorizovaná architektka pro obor územního plánování (ČKA 3635).

 

Termín a čas veřejné konzultace: 16. února 2022 (středa) v 15 hodin, 
Místo konání veřejné konzultace: obřadní síň Obecního úřadu v Kyselce, Radošov 118, Kyselka

Písemné připomínky a náměty k návrhu územní studie je možné uplatnit do 23.2.2022.
K připomínkám a námětům uplatněným po stanovené lhůtě, nebude již možné přihlédnout.
Připomínky a náměty se uplatňují písemně a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.

Adresa pro zasílání připomínek:
Magistrátu města Karlovy Vary, odbor úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, 361 20 Karlovy Vary,
datová schránka: a89bwi8
Současně žádám o zasílání písemností také v elektronicky editovatelné podobě (WORD) na adresu: m.giertlova@mmkv.cz.

Návrh Územní studie je k dispozici dálkovým přístupem na webu pořizovatele v elektronické podobě (soubor PDF):

https://mmkv.cz/sites/default/files/dokumenty/Uzemni%20studie%20Kyselka%20-%20Rekreacni%20zona%20u%20Radosovskeho%20mostu.pdf


(www.mmkv.cz → v nabídce záložky „Magistrát“ vyberte “Územní plánování“ → vlevo v nabídce karty Územní plánování
vyberte “Pořizování územních plánů a změn územních plánů, územních studií“ → v otevřeném poli stránky vyberte “Územní
studie Kyselka - Rekreační zóna u Radošovského mostu“).