|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Kyselka > Tiskové zprávy > Oprava věže kostela sv. Václava v Radošově u Kyselky 2016 - tisková zpráva

Oprava věže kostela sv. Václava v Radošově u Kyselky 2016 - tisková zprávaDatum konání:
14.11.2016

Tisková zpráva ke stažení v pdf

Oprava věže kostela sv. Václava v Radošově u Kyselky 2016

V Kyselce dne 14. 11. 2016

Obec Kyselka získala kostel sv. Václava v Radošově do svého vlastnictví na podzim roku 2015. Od té doby probíhaly průzkumy stavebně technického stavu této památkově chráněné budovy. Vzhledem k velmi havarijnímu stavu krytiny i konstrukce věže bylo rozhodnuto o neodkladných opravách.  

Práce na opravách střechy byly započaty v letních měsících roku 2016, postupnou demontáží krytiny věže a rozebráním tesařských konstrukcí. Na zemi, vedle kostela, vznikla přesná kopie věže a po osazení „makovicí“, kříže a částečném oplechování měděným plechem bude věž, pomocí jeřábu, vyzdvižena na své původní místo. Zde bude spodní část usazené věže také oplechována. Práce jsou prováděny za finanční podpory Karlovarského kraje a Ministerstva kultury.

20160912_142818.jpg 20161018_121049.jpg 20161114_124128.jpg

Souběžně je prováděna oprava vnějších omítek a klempířských prvků věže kostela. Dochází k odstranění
nesoudržných vrstev omítky a následnému doplnění vápennými omítkami. Při opravách jsou používány
výhradně tradiční technologie. Tvary zdobných říms jsou obnovovány podle výsledků historických průzkumů. Práce jsou prováděny za finanční podpory Ministerstva kultury.

20161019_150127.jpg 20161019_153231.jpg 20161028_120531.jpg 20161109_130602.jpg

Původně gotický farní kostel sv. Václava byl postaven v první polovině 14. století. První písemná zmínka o kostele pochází z roku 1352. Kolem kostela se v té době rozkládal hřbitov. Za husitských válek byl kostel opuštěný a chátral. V době kolem roku 1768 byl kostel nahrazen pozdně barokní novostavbou. Tříosé vstupní průčelí bylo završeno zprohýbaným štítem, loď kostela a presbytář získaly sedlovou střechu na jejímž konci byla mohutná zvonice nad presbytářem. Po roce 1858 byla v ose štítového průčelí kostela přistavěna průchozí, zvonicová věž, která byla ukončena jehlancovitou střechou. Do této doby se vracíme při současných opravách. Poslední opravy proběhly v 70. letech, kdy ovšem došlo pouze k částečnému vyztužení krovu věže, pokrytí věže zinkovým plechem a pokrytí střechy lodě kostela hliníkovým plechem. Zdobné římsy byly opraveny na jednodušší tvary.

Vyzdvižení nové věže se předpokládá v závěru listopadu 2016.

Aleš Labík
Starosta obce Kyselka
E-mail: starosta@obeckyselka.cz
Kontakt: +420 725 051 065

LogoKV.jpg   bar.ces.poz.jpg

 


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeckyselka.cz

Registrujte se zde

Projekt:

Zateplení víceúčelového objektu Radošov 178 (003)_1.jpg

Mateřská škola Kyselka - instalace VZT (002)_1.jpg

Obrázek na soc. sítě[1].png

Plakat_1.jpg

tvojzemi qiosk (1).jpg

Logo KK_2021_2.jpg

Karlovarský kraj podpořil projekty:

 "Obnova travnatých ploch veřejného prostranství v obci Kyselka"

"Věcné vybavení pro hasiče JSDH Kyselka"

"Pořízení Užitkového térenního vozu  pro JSDH Kyselka"

 

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselka

 

logo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

 


 Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg