|
Obecní úřad 353 941 127 | Kancelář starosty 353 941 289 | Facebook obec Kyselka

Horní menu

Drobečková navigace

Úvod > Obec Kyselka > Tiskové zprávy > Informace o změnách způsobu úhrady za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na územ

Informace o změnách způsobu úhrady za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na územDatum konání:
1.1.2022

Vážení a milí občané a vlastníci nemovitostí v obci Kyselka.

Dovolte abych vám do nového roku 2022 popřál pevné zdraví, životní pohodu a úspěchy jak v soukromém, tak v pracovním životě.

S příchodem nového roku vstoupil v platnost nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., dle něhož dochází ke změnám ve způsobu úhrady za odkládání odpadu z nemovité věci na území obce. Nový zákon o odpadech je postaven na tom, kolik odpadů občané dokáží vytřídit k dalšímu využití (plasty, papír, bioodpad, kov, textil, použité kuchyňské oleje atd.) a jaké vznikne množství komunálního odpadu, který se ukládá na skládku. Snahou nás všech by mělo být vyprodukovat co nejméně komunálního odpadu, který se odváží na skládku, a naopak co nejvíce odpadu vytřídit. I z toho důvodu můžete v nejbližších dnech očekávat navýšení počtu nádob na tříděný odpad.

Nový odpadový zákon samozřejmě přináší postupné zdražování odpadů. Při tvorbě obecně závazné vyhlášky obce a zejména stanovení sazby poplatku za litr odpadu jsme se snažili, aby nebylo zdražení příliš razantní. V polovině roku budeme bilancovat a uvidíme, jestli je sazba dostatečná. Záleží tedy jen na nás všech, jak se k novému zákonu postavíme a kolik peněz nám „vytáhne“ z našich peněženek.

Informace o změnách způsobu úhrady za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na území obce Kyselka.

 skladka


Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obeckyselka.cz

Registrujte se zde

Projekt:

Podpora kulturní a společenské činnosti v obci Kyselkalogo-mas-bez-pozadi_20210907142317380.png

eu.jpgPRV_logo.jpg

Logo_leader.JPG

Projekt byl spolufinancován z Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 iniciativy LEADER (CLLD) administrované prostřednictvím MAS Krušné hory o.p.s.

Logo KK_2021_2.jpgKarlovarský kraj podpořil projekty:

Podpora obnovy a využití kulturních památek

Kostel sv. Václava  Radošov - Obnova krovu lodi – III. etapa


  Podpora aktivit v cestovním ruchu v KK KK

"Naučná stezka Kyselka - Radošov"


Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí KK

Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Kyselka


Podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v KK

"Umístění stavby Cyklostezka Ohře - Kyselka - 2021 - část Radošov - Ostrov"


Podpora územně plánovací činnosti obcí KK

"Územní studie Kyselka - rekreační zóna u Radošovského mostu"


Program obnovy venkova "Vodovodní přípojka do volnočasového areálu"

____________

Prevence proti suchu

"Arboristické ošetření stromů v roce 2020"

____________

Rozšíření systému separace odpadů - Obec Kyselka

CZ_VE_B_C.jpg

Kino v obci Kyselka, hospodaření s dešťovou vodou. Projekt spolufinbancován Evropskou unií - Fondem soudružnosti v rámci OPŽP.Publicita plakát A3 (003)_1 - kopie.jpg